De vereniging

Voor haar leden organiseert De Jonge Balie Groningen-Assen diverse activiteiten. Dit betreffen educatieve activiteiten zoals pleitoefeningen en haardlezingen, maar ook activiteiten om de onderlinge contacten te bevorderen, zoals borrels en een buitenlandse reis. Daarnaast behartigt De Jonge Balie de belangen van haar leden bij de relevante instanties en personen. Zij onderhoudt daartoe contact met de Raad van Toezicht, de Rechtbank Noord-Nederland, de balie van Groningen en andere Jonge Balies.

Ook treedt het bestuur – indien gewenst – bij individuele problemen op als vertrouwenspersoon en/of informele intermediair.

Naast het bestuur heeft De Jonge Balie de volgende commissies: de activiteitencommissie en de reiscommissie. De commissies 2018/2019 zijn als volgt samengesteld:

ACTIVITEITENCOMMISSIE

mr. S. (Sharon) Looden - Rechtshulp Advocaten
mr. F. (Femke) Nieuwenhuis - De Haan Advocaten & Notarissen
mr. S. (Simone) Scheltinga - De Haan Advocaten & Notarissen
mr. R. (Romme) Varkevisser - PlasBossinade advocaten en notarissen


REISCOMMISSIE

mr. S. (Sander) op de Dijk - Yspeert Advocaten
mr. G.A.C. (Gertjan) van den Hout - NORD Advocaten
mr. T. (Tessa) Vollbehr - Benk Advocaten