Stage

INLEIDING
Iedere advocaat in Nederland is in beginsel verplicht gedurende de eerste drie jaar waarin hij/zij als zodanig staat ingeschreven de praktijk uit te oefenen als advocaat-stagiaire onder begeleiding van een patroon (een advocaat) en bij deze kantoor te houden (artikel 9b lid 1 Advocatenwet). Deze periode staat bekend als de advocaat-stage. Gedurende de advocaat-stage dienen stagiaires een bepaalde hoeveelheid kennis en ervaring op te doen.

STAGE
Tijdens de stage bespreekt een lid van de Raad van Toezicht minimaal één keer met de advocaat-stagiaire het verloop van de stage. In ons arrondissement is het gebruikelijk om drie gesprekken te hebben met een lid van de Raad van Toezicht. De voortgangsgesprekken met een advocaat-stagiaire zullen plaatsvinden na verloop van een half jaar, anderhalf jaar en tweeënhalf jaar. Zodoende bestaat er ruimte om tijdig aan de door de Raad gewenste opleidingseisen invulling te geven.Voorts dient een advocaat-stagiaire na verloop van een half jaar van de stage een gesprek met een bestuurslid van de Jonge Balie te hebben. Voor meer informatie over de stageperiode verwijzen wij naar de website van de Orde van Advocaten Noord-Nederland.

BEROEPSOPLEIDING
Advocaat-stagiaires die op of na 1 september 2013 zijn begonnen met de beroepsopleiding volgen (verplicht) de opleiding nieuwe stijl. Deze opleiding bestaat uit een driejarig programma dat de afzonderlijke onderdelen van de opleiding oude stijl integreert.De beroepsopleiding advocaten nieuwe stijl bestaat uit drie leerlijnen, te weten:

  • Burgerlijk (proces)recht;

  • Bestuurs(proces)recht; en

  • Straf(proces)recht.

Aan het begin van de opleiding kiest de advocaat-stagiaire één van deze leerlijnen als major. Daarnaast kiest hij/zij één van de twee andere leerlijnen als minor. Verder is er ook ruimte voor het volgen van keuzevakken. In de opleiding is veel aandacht voor ethiek, worden materieel en formeel recht geïntegreerd onderwezen en worden vrijwel alle vakken afgesloten met een toets. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de beroepsopleiding advocatenorde.

STAGEREGELEMENTEN
Het Stagereglement 2013 is van toepassing op advocaat-stagiaires die zijn beëdigd vóór 1 maart 2013. Voor de advocaat-stagiaires die na deze datum zijn beëdigd geldt het Besluit van 17 mei 2013 van de Raad van Toezicht van het arrondissement Noord-Nederland.

STAGEVERKLARING
De raad van de orde verstrekt aan iedere advocaat-stagiaire die de advocaat-stage heeft voltooid een verklaring van die strekking, de zogenoemde stageverklaring.